Границите на районите, в които през 2018 г. Община Братя Даскалови ще извършва услуги по събиране и извозване на битови отпадъци, по населени места, може да прочетете ТУК.

Заповед № РД-091/27.02.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови, с която се утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в образованието за 2012 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-091/27.02.2012 г.

Публикувано на 09.03.2012 г.