Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на община Братя Даскалови и след заседание на общинския оперативен щаб, със заповеди на кмета на общината се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Общината, считано от 00:00 часа на 14.10.2020 г. до 24:00 часа на 27.10.2020 г.

- ограничава се достъпа на външни лица в сградата на Община Братя Даскалови;

- преустановяват се груповите празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, кръщенета и други./;

- преустановяват се културните и развлекателните мероприятия.

Към момента на територията на общината има потвърдени 6 случая на лица, диагностицирани с коронавирус, като едно от лицата е служител на ДГ „Детелина” с. Оризово и потребител на ЦСРИ с. Оризово. В тази връзка със заповед на кмета на Общината се преустановява дейността на двете институции до 16.10.2020 г. вкл., като на 14.10.2020 г. ще бъде извършена крайна дезинфекция в помещенията, а на контактните лица от персонала ще бъдат направени PCR тестове.

На 14.10.2020 г. ще стартира дезинфекция на обществените места в с. Оризово. Със съдействието на РУ „Полиция” - Чирпан ще се упражнява строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Братя Даскалови.

 

Заповед № РД - 437/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 438/ 13.10.2020 - Тук!

Заповед № РД - 439/ 13.10.2020 - Тук!