Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.07.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 31.07.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.07.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 31.07.2021 г. 


 

Детайли

   Публикувана на 21 Юли 2021

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 30.06.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.06.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 30.06.2021 г. 

 

Детайли

   Публикувана на 18 Юни 2021

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.05.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 31.05.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.05.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 31.05.2021 г. 

 

Детайли

   Публикувана на 14 Май 2021

 Отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 30.04.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.04.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 30.04.2021 г. 


 

Детайли

 Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 31.03.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.03.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 31.03.2021 г. 


 

Детайли

Отчет за изпълнението на бюджета към 28.02.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 28.02.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 28.02.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 28.02.2021 г. 


 

Детайли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС по КСФ към НФ към 31.01.2021 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.01.2021 г.


Отчет за средствата по сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.