Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови има приета Харта на клиента. Целта на приетата харта е да се подобри достъпа на административни услуги, да се насърчат дейностите свързани с повишаването на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, както и да се разширят възможностите за подобряване на качеството. Информация относно предоставяните услуги, срокове, процедури, необходими документи, цени и такси на услуги може да получите в Центъра за услуги и информация намиращ се в с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, на тел. 04134/22-66, както и във всяко едно от кметствата на територията на общината.

Харта на клиента - ТУК !!!