Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

 

 

Вх.  на заявлението за вписване / промяна

Наименование, адрес на управление и на ползване от детската градина

Година на основаване на детската градина

Единен идентификаци онен код или код по БУЛСТАТ

Юридическ и статут - вид, номер и дата на юридически я акт за създаване на детската градина

Източник на финансиране

Ръководство на детската градина (позиция, имена)

Видове дейности, за които е регистрирана детската градина

Адрес, телефон, елктронен адрес и официална интернет - страница

Основание за заличаване на регистрация та

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01-00-114 / 27.03.2018 г.

ДГ’Н.Й.Вапцаров” 6252 с. Гранит,

ул. „23-ти септември” 41

1954

000801279

 

Община Братя Даскалови

Директор

Минка Стоева Колева

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0887444876;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2

01-00-134 / 17.04.2018 г.

ДГ’Буратино”

6258 с. Черна гора, ул. „Кирил и Методий” 2

1993

833041119

Решение от 17.06.1993 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Делка Тодорова Савова

 

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0886429222

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

3

01-00-137 / 18.04.2018 г.

ДГ”Детелина”

6253 с. Оризово,

ул. „Гено Николов” 35

1977

000801432

Административен акт № 2 от 15.09.1977 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Мария Николова Стоянова

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

04132/22 23

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

4

01-00-137 / 18.04.2018 г.

ДГ”Детелина”-филиал  в с. Мирово,

ул. Спортна” 4

 

000801432

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Мария Николова Стоянова

Отглеждане,

възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

 

Преобразувана в ДГ „Смехоранчета” от 2018 г. 

5

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”с.Партизанин

1984

000801172

Акт за общинска собственост № 22/16.05.1984 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане, възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

6

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”- филиал в с. Братя Даскалови

 

000801172

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане, възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преобразувана в ДГ „Незабравка” от 2018 г. 

7

01-00-144 / 23.04.2018 г.

ДГ”Боряна”- филиал в с. Найденово

 

000801172

Решение на ОбС № 349/03.09.2013 г.

Община Братя Даскалови

Директор

Маргарита Георгиева Василева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.

0882351420;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Преобразувана в ДГ „Иглика” от 2018 г

8

01-00-230 / 02.08.2018 г

ДГ”Смехоранчета”с. Мирово,

ул. Спортна” 4

2018

177290485

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Недялка Спасова Петкова

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

dgmirovo@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО

9

01-00-228 / 02.08.2018 г.

ДГ”Незабравка”с. Братя Даскалови,

Ул. „Камено”20

2018

177290396

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Венета Костадинова Танева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

dgdaskalovi@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО

10

01-00-229 / 02.08.2018 г.

ДГ”Иглика”  с. Найденово

2018

177290421

Заповед № РД-0316/13.07.2018 г. на кмета на Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Директор

Тотка Танчева Тотева

Отглеждане,възпитание, социализиране и обучаване на деца от 2 до 7 годишна възраст

0889402226;

dgnaidenovo@abv.bg

Преобразуване чрез разделяне чл.310,ал.5,чл.311,ал.1,чл.313,ал.1,т.3,чл.314,ал.4 от ЗПУО