Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Дългоочакваният старт на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България ще бъде даден в 0.00 ч. на 7 септември 2021 година. Тогава ще бъде отворена Информационна система „Преброяване“ и всеки, който живее постоянно в България, ще може да се преброи онлайн.  Препоръчваме този начин, защото е бърз, лесен, удобен и в условията на пандемия – безопасен. След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който генерира системата при успешно преброяване.

За да сме сигурни, че някой няма да се преброи от наше име, е необходимо да се регистрираме с валидна електронна поща, ЕГН и номер на български документ за самоличност. Данните от регистрацията се използват само за идентифициране на лицето и не се съхраняват от НСИ. Следва потвърждение на регистрацията – получаваме имейл с линк, на който трябва да кликнем до 2 часа. След потвърждението ще се отвори екран за попълване на електронната преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията ни.

Преброителната карта съдържа въпроси за жилището, домакинството и хората, с които живеем в едно домакинство.

Попълването на преброителната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но трябва да сме завършили и потвърдили всяка страница с бутона „Напред“. Ако оставим незавършена страница повече от 30 минути, без да въвеждаме, връзката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола.

Може да се връщаме в предишни страници на преброителната карта и да редактираме информацията, но само до окончателното й приключване. След това  до 17 септември ще може само да виждаме данните си, но не и да ги редактираме.

След успешното преброяване ще получим съобщение и имейл с уникален 15-цифрен код, който трябва да запазим и да предадем на преброителя, когато позвъни на вратата ни.

Важно е да знаем:

  • Трябва да попълним адреса, на който живеем в действителност, а не, където сме регистрирани.
  • Достъпът до електронната карта ще бъде ограничен само за България, тъй като българите, живеещи постоянно в чужбина, ще бъдат преброени в страната, в която живеят.

Подробна инструкция за регистрацията в портала на електронното преброяване можете да намерите тук. Подготвили сме и кратко видео как да се преброим електронно – вижте тук.

Указанията може да прочетете - ТУК!

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, област Стара Загора, съвместно с ТСБ – Югоизток, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.

Обучението ще се проведе в Народно читалище „Павел Матев – 1922“ в с. Оризово, ул. „Гено Николов“ № 30 на 27.08.2021 г. /петък/, с начало 10:00 часа.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

 На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2020 година и кани   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници   на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2020 година

Обсъждането ще се проведе непресъствено на 23.08.2021 година  от 9,30 часа , чрез видеоконферентна връзка посредством  Skype - ТУК!

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Братя Даскалови в категория "Финанси и бюджет" - ТУК!

 

 

КАТЯ ИВАНОВА

Председател на Общински съвет Братя Даскалови

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Братя Даскалови, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка оповестяваме списъка на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Братя Даскалови.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъдат оповестени на 13 август 2021 г. на сайта на Общината и на информационното табло.