Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Проект на нова Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване на техниеската инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови - ТУК!


Мотиви към проекта на Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване на техниеската инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови  - ТУК!


На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба №16 за реда и условията за извършване на разкопаване на техниеската инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!


Доклад отностно приемане на Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!


Предварителна отценка за въздейтвието на Наредба №5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови - целия текст ТУК!!!

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Братя Даскалови на 04.05.2020 г. 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информирането на гражданите и юридическите лица и прозрачност в действията на институциите в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Община Братя Даскалови се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба № 5 за реда за получаване и управление на дарения от Община Братя Даскалови

 

Проект на нова НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - ТУК!

Мотиви към проекта на НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  - ТУК!

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА №4 ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови. Предложения могат да бъдат депозирани в Информационния център в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За контакти: тел. 04134/22-60.

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ