Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № 199 от 15.11.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Общ устройствен план на Община Братя Даскалови

С пълното съдържанието на Общия устройствен план може да се запознаете - ТУК

Окончателен проект на ОУП Братя Даскалови

Обяснителна записка

  • Общински план за развитие 2014-2020 г.
  • Стратегии

    1. Стратегия по заетостта на Община Братя Даскалови 2007 - 2013 г.